Constantí Llombart (1848-1893)

Anterior
EDICIONES
 
Los fills de la morta-viva: apunts bio-bibliográfichs pera la historia del Renaiximent lliterari llemosí en Valencia, València: Publicacions de L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005.
 
Textos digitalizados
 
Diccionario valenciano-castellano. Volumen I : A-Estalviu. Volumen II: Estall-Z. Ensayo de ortografía lemosino-valenciana bajo la dirección de Constantino Llombart. Ed. facsímil. Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Constantí Llombart. Original: València, Librería de Pascual Aguilar, 1887. (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes).
 
ESTUDIOS
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Biblioteca de Autor: >>
Constantí Llombart i el seu temps: Exposició, a cura de Vicent Josep Escartí i Rafael Roca, [Católogo de Exposición], València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005. (Índice).
Cabrelles, Ramón Andrés (1869-1957), Constantí Llombart: biografia íntima, ed. Juli Amadeu Àrias; intr. Joana Descalç, València: L'Oronella, 2006.
Guerola Gironés, María, Antonio Fernández Varó, María Isabel Guardiola i Savall y Anna Francés Díez, "El proceso de informatización de los diccionarios valencianos anteriores al siglo XX: el Diccionario valenciano-castellano (1887) de Constantí Llombart", Estudios de Lingüística, 18 (2004), pp. 107-128.
Ribera Llopis, Juan M., "Aires de mi tierra (1892): notas a propósito da traducción de Constantí Llombart", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. II, pp. 435-453.
 
EN LA RED
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (Biblioteca de autor).

Índices

 

Constantí Llombart i el seu temps: Exposició, a cura de Vicent Josep Escartí i Rafael Roca.

Mora, Ramón, "Sobre la Renaixença valenciana", 16-35.
Pérez i Moragón, Francesc, "Constantí Llombart, el pobre de les grans empreses", 36-53.
Archilés, Ferran, y Josep Ramon Segarra, "Renaixença i identitat regional: Constantí Llombart i la construcció de l'imaginari regional valencià", 54-77.
Roca Ricart, Rafael, "Les relacions entre Teodor Llorente i Constantí Llombart", 78-109.
Martínez Gallego, Francesc Andreu, y Enrique Bordería Ortiz, "Llombart als papers periòdics: històries d'un liberal a la xàquera vella", 110-135.
Escartí, Vicent Josep, "Les idees de Constantí Llombart a través de Lo Rat Penat. Calendari llemosí", 136-165.
Estrela, Josep Enric, "L'interés pel passat històric a Lo Rat Penat. Calendari llemosí", 166-183.
Sansano, Gabriel, "L'obra dramàtica de Constantí Llombart", 184-199.
Martí Mestre, Joaquim, "Constantí Llombart i la llengua", 200-231.
Guardiola i Savall, Mª Isabel, "L'aportació de Llombart al diccionari d'Escrig", 232-255.
Ahuir, Artur, "Les memòries d'un literat. Una desconeguda font biogràfica de Constantí Llombart. Les notes de Ramón Andrés Cabrelles", 256-303.
Gandia Silvestre, Marc, "La bibliografia sobre Constantí Llombart", 304-333.