Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912)

Anterior
ESTUDIOS
Martíns Seixo, Ramón Anxo, "O labor de fraseógrafo de Manuel Leiras Pulpeiro", Cadernos de fraseoloxía galega, 4 (2003). (Online).
Noia Campos, Mª Camiño, "A dimensión popular de Leiras Pulpeiro", Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero, t. II, Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela, 2000, pp. 597-612.
Uz, Carmen, Leiras Pulpeiro, Lugo, El Progreso de Lugo, 2003.