Valentín Lamas Carvajal (1849-1906)

Anterior
ESTUDIOS
 
Xornadas sobre V. Lamas Carvajal. Actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os días 21 e 22 de outubro de 1999, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001. (Índice)
García Negro, María Pilar, "Redefinición da poesía de Lamas Carvajal a luz da especificidade da literatura galega recente", Raigame: Revista de arte, cultura e tradicións populares, 23 (2006), pp. 75-82.
Seoane, Isabel, "Un escrito de Murguía en galego. O recoñecemento de Valentín Lamas Carvajal", Boletín Galego de Literatura , 24 (2000), pp. 133-143.
Valcárcel, Marcos , "Valentín Lamas Carvajal: o seu xornalismo", Raigame, 24 (2006), pp. 57-73.
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso, "As Homenaxes aurienses a Valentín Lamas Carvajal: (1916, 1917, 1918, 1925, 1949 e 1972)", Raigame, 24 (2006), pp. 7-37.
Vázquez-Monxardín Fernández, Afonso, "Cronobiografía de Valentín Lamas Carvajal", Raigame, 24 (2006), pp. 86-90.
Vidal Roca, Ana, "Sobre desencontros literarios, Curros Enríquez e Lamas Carvajal", Manuel Curros Enríquez: o home e o seu contexto, dir. Luis Martínez-Risco Daviña, Ourense, Duen De Bux, 2001, pp. 59-93.
 
EN LA RED
 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=ValLamas
http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=OB_VaLaCa++1

Índices

Xornadas sobre V. Lamas Carvajal. Actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os días 21 e 22 de outubro de 1999.

García Negro, Mª Pilar, "Lamas Carvajal, a literatura utilitaria ao servizo da patria reivindicada", 87-104.
Tarrío Varela, Anxo, "O asubío espertador na poesía de Lamas Carvajal e o seu tempo", 105-132.
Queixas, Mercedes, "Lamas xornalista", 145-153.
Valcárcel, Marcos, "As claves do xornalismo de Valentín Lamas Carvajal", 153-175.
Casares, Carlos, "Apuntamentos para un estudio da poética de Lamas Carvajal", 177-182.