Antonio María Alcover y Sureda (1863-1932)

Anterior
EPISTOLARIO
 
Son afectíssim Antonio M. Alcover prevere: epistolari entre Mn. Alcover i Mn. Clar, ed. Sebastià Adrover Vicens, Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2005.
 
ESTUDIOS
 
Adrover Vicens, Sebastià A., "Antoni M. Alcover i Miquel Clar", Randa, 47 (2001), pp. 119-132.
Casadesús Bordoy, Alejandro, "Mossèn Alcover a Alemanya: reflexions d'un viatge", Randa, 57 (2006), pp. 175-186.
Casadesús Bordoy, Alejandro, "Alcover, Moll i la llengua alemanya", Zeitschrift für Katalanistik / Revista d'Estudis Catalans, 20 (2007), pp. 239-260.
Corbera Pou, Jaume, "Les relacions de Mn. A. M. Alcover amb l'Alguer i la col.laboració algueresa al DCVB", Randa, 50 (2003), pp. 159-174.
Gelabert Miró, M. Magdalena, "Vida abreviada del Bt. Mtre. Ramon Llull d'Antoni M. Alcover", Lluc: Revista de cultura i d'idees, 867 (2009), 28-31.
Ginebra, Jordi, "Catorze cartes de Miquel Ventura a mossèn Antoni M. Alcover", Randa, 50 (2003), pp. 175-190.
Iglésias, Narcís, "El Diccionari català-valencià-balear, un projecte d'obra pròpia de l'Oficina Romànica. Els inicis del DCVB a la llum de l'epistolari entre Antoni M. Alcover i Josep Calveras", Randa, 54 (2005), pp. 147-172.
Massot Muntaner, Josep, "El viatge d'Antoni M. Alcover a Montserrat i a Lorda (1883)", Randa, 52 (2004), pp. 89-119.
Oriol, Carme, "Influència de les rondalles d'Antoni M. Alcover en la configuració del corpus rondallístic de Joan Amades", Randa, 50 (2003), pp. 191-202.
Perea, Maria Pilar, "Cap a una bibliografia d'Antoni M. Alcover", Randa, 47 (2001), pp. 35-118.
Perea, Maria Pilar, "Dues vides enfrontades: Antoni M. Alcover i Gabriel Alomar", Randa, 51 (2003), pp. 103-141.
Pilar Perea, Maria, "Les “notes arqueològiques” d'Antoni M. Alcover", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 79.1 (2003), pp. 21-55.
Pilar Perea, Maria, Antoni M. Alcover, dialectòleg, gramàtic, polemista, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2005.
Perea, Maria Pilar, "Lletres d'erudits castellonencs a Antoni M. Alcover", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 85 (2009), pp. 127-156.