Jordi Llorens i Vila

 

LIBROS
Coll i Amargós, Joaquim, y Jordi Llorens i Vila, Els quadres del primer catalanisme polític (1882-1900), Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.
ARTÍCULOS
Llorens i Vila, Jordi, "Els escriptors catalans de la Restauració: entre la literatura i la política", Cercles: Revista d'Història Cultural (Universidad de Barcelona), 5 (2002). Monográfico: "El segle XIX. Política i cultura", coord. Albert Ghanime, pp. 79-89.