Xosé Manuel Domínguez Prieto

 

ARTÍCULOS
Domínguez Prieto, Xosé Manuel, "Mística e relixiosidade da terra en Oraciós Campesiñas", Xornadas sobre Eladio Rodríguez González. Actas das Xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Ourense os dias 24 e 25 de maio de 2001, Xunta de Galicia: Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2001, pp. 245-262.