José María Díaz Fernández

 

ARTÍCULOS
Díaz Fernández, José María, "La religiosidad de Alfredo Brañas", Xornadas Alfredo Brañas: Actas das Xornadas celebradas en Santiago de Compostela os días 24 e 25 de febreiro de 2000, coord. Francisco Puy Muñoz, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2000, pp. 339-346.