Ricardo Axeitos Valiño

 

LIBROS
Axeitos Valiño, Ricardo, y Nélida Cosme Abollo, Os manuscritos e a imaxe de Emilia Pardo Bazán: catálogo do Arquivo da familia Pardo Bazán, A Coruña: Real Academia Galega, [2004].
ARTÍCULOS
Axeitos Valiño, Ricardo, "O Arquivo literario de Emilia Pardo Bazán", La Tribuna, (2003), pp. 245-249. (Online).
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "“Instantáneas” de Emilia Pardo Bazán en Las Provincias de Valencia", La Tribuna. Cadernos de Estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 2 (2004), pp. 367-415. (Online).
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "Algunhas notas acerca da poesía de Emilia Pardo Bazán", La Tribuna. Cadernos de estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 3 (2005), pp. 211-238.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "Sabel ou Bernaldo e Sabela", Cahiers Galiciens/Cadernos Galegos/Kaieroù Galizek (Centre d’Études Galiciennes, Université de Rennes-2), "Hommage à Emilia Pardo Bazán", coord. Dolores Thion Soriano-Mollá, vol. 4 (Décembre 2005), pp. 97-106.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "Dos crónicas de Emilia Pardo Bazán recuperadas de la primera época de Vida Gallega", La Tribuna. Cadernos de estudios da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 4 (2006), pp. 339-353.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, " “En su cama” y “El vencedor”, dos cuentos de Emilia Pardo Bazán", La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 5 (2007), pp. 377-389.
Grupo de Investigación La Tribuna (Xosé Ramón Barreiro Fernández, Ricardo Axeitos Valiño, Patricia Carballal Miñán y Jacobo Manuel Caridad Martínez), "Aportaciones a la biografía de Emilia Pardo Bazán. La crisis matrimonial (1875-1884)", La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 6 (2008), pp. 71-128.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "Galicia ante el teatro de Emilia Pardo Bazán: El estreno de La Suerte", La Literatura de Emilia Pardo Bazán, ed. José Manuel González Herrán, Cristina Patiño Eirín y Ermitas Penas Varela, Fundacion CaixaGalicia y Casa-Museo Emilia Pardo Bazán, 2009, pp. 155-165.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, " La prensa ante el teatro de Emilia Pardo Bazán", Literatura hispánica y prensa periódica (1875-1931). Actas del Congreso Internacional (Lugo, 25-28 noviembre, 2008), coords. Javier Serrano Alonso y Amparo de Juan Bolufer; ed. Claudio Rodríguez Fer, Cristina Patiño Eirín, Luis Miguel Fernández y Ana Chouciño Fernández, Universidade de Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2009, [Autores del siglo XIX], pp. 201-220.
Axeitos Valiño, Ricardo, y Patricia Carballal Miñán, "Nuevos cuentos de Emilia Pardo Bazán recuperados en la prensa madrileña", La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 7 (2009), pp. 387-432.
RESEÑAS
A: Catálogo da Casa Museo Emilia Pardo Bazán. Personaxe e contidos, A Coruña: Real Academia Galega-Casa Museo Emilia Pardo Bazán-Diputación da Coruña, 2008.
Axeitos Valiño, Ricardo, La Tribuna. Cadernos de Estudos da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, 6 (2008), pp. 519-521.