Anxo Angueira

 

EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Fernández Morales, Antonio, Ensayos poéticos en dialecto berciano, ed. Anxo Angueira, A Trabe de Ouro: Publicación galega de pensamento crítico, 53 (2003), pp. 39-53.
ARTÍCULOS
Angueira, Anxo, "Carvalho Calero e O divino sainete", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. II, pp. 275-289.
Angueira, Anxo, "A Galicia de Rosalía de Castro", A Trabe de Ouro: Publicación galega de pensamento crítico, 59 (2004), pp. 301-309.