Luis Álvarez Pousa

 

ARTÍCULOS
Álvarez Pousa, Luis, "A prensa galega no tempo de Canalejas", Congreso José Canalejas e a súa Época. Actas do Congreso en Ferrol, os días 6, 7, 8 e 9 de abril, coord. Charo Ferreiro e Inmaculada Pena, Santiago de Compostela: Conselleria de Cultura e Deporte, 2005, pp. 265-282.