Giovanni Albertocchi

 

ARTÍCULOS
Albertocchi, Giovanni, "Exiliats italians a Catalunya a començament del segle XIX", Revista de Catalunya, 215 (2006), pp. 16-35.