Artur Ahuir

 

ARTÍCULOS
Ahuir, Artur, "Les memòries d'un literat. Una desconeguda font biogràfica de Constantí Llombart. Les notes de Ramón Andrés Cabrelles", Constantí Llombart i el seu temps: Exposició, a cura de Vicent Josep Escartí i Rafael Roca, València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2005, pp. 256-303.