Fàtima Agut

 

ARTÍCULOS
Agut, Fàtima, "Entre l’escenari i la politica: Elena Sanz, Herminia Gómez y María Conesa", Dossiers Feministes. Seminari d'Investigació Feminista Universitat Jaume I, 10 (2007). Monográfico: "Espais de Bohèmia. Actrius, cupletistes i ballarines", pp. 189-202.