Mª Teresa Araújo García

 

EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Araújo, Mª Teresa (ed.), Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001.
ARTÍCULOS
Araújo García, Mª Teresa, "Obra descoñecida de Manuel Amor Meilán en Galicia Moderna ", Boletín Galego de Literatura, 24 (2000), pp. 73-76.