Rosa Aneiros

 

ARTÍCULOS
Aneiros, Rosa, "Características formais en El Catón Compostelano", El Catón Compostelano. Estudios, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2000, pp. 111-15.
Aneiros, Rosa, "Resumos dos capítulos de El Catón Compostelano", El Catón Compostelano. Estudios, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2000, pp. 117-126.
López García, Xosé, y Rosa Aneiros Díaz, "A concepción xornalística de Manuel Curros Enríquez en La Tierra Gallega", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. I, pp. 497-521.