Xavier Andreu Miralles

 

ARTÍCULOS
Andreu Miralles, Xavier, "La mirada de Carmen. El mite oriental d'Espanya i la identitat nacional", Afers. Furs de recerca y pensament, 48 (2004), Dossier: "Construir Espanya al segle XIX". Coord. M. Cruz Romeo e Ismael Saz, pp. 347-367.
Andreu Miralles, Xavier, "¡Cosas de España! Nación liberal y estereotipo romántico a mediados del siglo XIX", Alcores: Revista de historia contemporánea, 7 (2009), pp. 39-61.