Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda

 

ARTÍCULOS
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, "Documento para a biografía de Rosalía de Castro: testamento de José Martínez Viojo, presbítero", Grial, 146 (2000), pp. 169-178.
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, "Manuel Murguía e a Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago (con dos textos inéditos do historiador)", Grial, 147 (2000), pp. 399-429.
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, "Para unha bibliografía, correcta e completa, de Manuel Murguía", Boletín da Real Academia Galega, 361 (2000), pp. 15-58.
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, "Eladio Rodríguez González e a Real Academia Galega: observacións e datos sobre as súas orixes e vicisitudes", Real Academia Galega , 362 (2001), pp. 203-266.
Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria, "A correspondencia de Manuel Curros Enríquez (con especial referencia ás cartas dirixidas a Andrés Martínez Salazar)", Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. I, pp. 599-619.