Xesús Alonso Montero

 

LIBROS
Alonso Montero, Xesús Curros Enríquez no franquismo (1936-1971), A Coruña, TresCtres, 2003.
Alonso Montero, Xesús, Rosalía de Castro traducida ó latín e cantada en latín e grego clásico: (noticia e textos): Homenaxe ó profesor Sergio Álvarez Campos, Padrón (A Coruña): Centro de Estudios Rosalianos, 2003.
Alonso Montero, Xesús, Páxinas sobre Rosalía de Castro (1957-2004), Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2004.
Alonso Montero, Xesús (ed.), Rosalía de Castro nas páxinas dos escritores republicanos nos anos da Guerra Civil (1936-1939): (homenaxe a Juan González del Valle), Padrón (A Coruña): Centro de Estudios Rosalianos, 2005.
EDICIONES/COORDINACIONES/DIRECCIONES/PRÓLOGOS-INTRODUCCIONES
Manuel M. Murguía. día das letras gallegas 2000, ed. Xesús Alonso Montero, Santiago de Compostela: Universidade, 2000. [Murguía en dúas revistas, prólogo á edición facsímile de La Patria Gallega (15-7-1891) e do Boletín de la Real Academia Gallega (20-11-1906). La Patria Gallega, N.7-8 (15-7-1891). Boletín de la Real Academia Gallega, N. 6-7 (20-11-1906)].
Alonso Montero, Xesús (ed.), A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904). Edición facsimilar de "Ao pobo coruñés"; 25 poemas, unha loa en prosa e outras páxinas, A Coruña, Concello / Real Academia Galega, 2001.
Alonso Montero, Xesús (ed.), Homenaxe na Coruña ó poeta Manuel Curros Enríquez (no sesquicentenario do nacemento: 1851-2001), A Coruña, Concello, 2001.
Rosalía de Castro en 1963: ano do centenario de Cantares Gallegos e do primeiro día das Letras Galegas, ed. Ana Belén Vázquez Pardal; pról. Xesús Alonso Montero, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, Col. Vintecatro de Febreiro, 2001.
Alonso Montero, Xesús (ed.), Luis Cernuda, Ramón González-Alegre, Dúas interpretacións de Rosalía, Padrón: Fundación Rosalía de Castro, Centro de Estudios Rosalianos, 2002.
Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, 2 vols.
ARTÍCULOS
Alonso Montero, Xesús, "Los Precursores (1885): notas de lectura", Boletín da Real Academia Galega, 361 (2000), pp. 59-72.
Alonso Montero, Xesús, "Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos", Revista de Estudios Rosalianos, 1 (2000), pp. 11-43.
Alonso Montero, Xesús, "Anne Marie Morris con Rosalía ó fondo", Revista de Estudios Rosalianos, 1 (2000), pp. 59-70.
XAM [Xesún Alonso Montero], "Carta de Víctor Said Armesto a Miguel de Unamuno (Pontevedra, 30 de xulio de 1912), Revista de Estudios Rosalianos, 1 (2000), pp. 115-121.
Alonso Montero, Xesús, "2 poemas rosaliófilos de Curros: varia erudición", Curros Enriquez canta a Rosalía de Castro (1891-1904) , Padrón, Fundación Rosalía de Castro, Col. Vintecatro de Febreiro, 2001, pp. 1-4.
Alonso Montero, Xesús, "Rosalía en 1963", Rosalía no ano 1963. I Centenario de Cantares Gallegos e primeiro día das Letras Galegas , ed. Ana Belén Vázquez Pardal, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, Col. Vintecatro de Febreiro, 2001, pp. 7-9.
Alonso Montero, Xesús, "O poeta Curros Enríquez contra Franco", Real Academia Galega, 362 (2001), pp. 137-147.
Alonso Montero, Xesús, "Velada literaria en honor de D. Manuel Curros Enríquez", A coroación de Curros Enríquez (A Coruña, 21 de outubro de 1904). Edición facsimilar de "Ao pobo coruñés"; 25 poemas, unha loa en prosa e outras páxinas, A Coruña, Concello / Real Academia Galega, 2001. [Carpeta aparte].
Alonso Montero, Xesús, "7 de setembro de 1943: o meu encontro con Eladio Rodríguez González", Grial, 150 (2001), pp. 227-231.
Alonso Montero, Xesús, "Eladio Rodríguez González (1864-1949): catro notas a modo de limiar", Eladio Rodíguez: 1864-1949 : unha fotobiografía, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2001, pp. 9-15.
Alonso Montero, Xesús, "A guerra Civl tamén se perpetrou contra Curros Enríquez (Presencias e ausencias do nome e da obra de Curros de 1936 a 1971), Actas do I Congreso Internacional "Curros Enríquez e o Seu Tempo": (Celanova, 13-15 de setembro do 2001), ed. Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo y Begoña Tajes Marcote, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2004, vol. I, pp. 41-102.
Alonso Montero, Xesús, "Lectura de “Santiago de Rosalía de Castro”", La Tabla Redonda. Anuario de Estudios Torrentinos, 2 (2004), pp. 123-134.
Alonso Montero, Xesús, "A propósito dunha páxina inédita de Waldo Álvarez Insua", A Estrada: Miscelánea histórica e cultural, 8 (2005), pp. 7-20.